Industri

Våra produkter lämpar sig utmärkt för olika områden och branscher inom industrin.

  • Wipe & Shine servett eller Wipe & Shine liquid tar effektivt bort grov smuts, färg och lim från händer och ytor. Metallytor blir blanka.
  • Paint & Glue Remover kan användas för manuell eller maskinell färg- och limborttagning.
  • Paint & Glue Remover PLUS används för att ta bort extra hårt lack och lim eller tätningsfog (t.ex. Sikaflex eller annan fogmassa). Passar för borttagning på större ytor.
  • Bio Quick rengör och avfettar de riktigt smutsiga och stora ytorna samt motorer och maskiner.