Hem

Sverige Leverear  säljer rengörings- och borttagningsprodukter som ersätter miljöfarliga och skadliga lösningsmedel. Produkterna används för borttagning av exempelvis lim, färg och tätningsmassor.

Produkten ska:

  • Innehålla naturliga ingredienser som är komposterbara och biologiskt nedbrytbara mer  > 90%.
  • Inte alls innehålla miljö- eller hälsoskadliga lösningsmedel som avdunstar och bidrar till klimatförändring
  • Ha noggrant utvalda råvaror med hög kvalitet från godkända leverantörer enligt EUs kemikalieförordning och Reach.
  • Vara baserad på naturliga oljor
  • Vara skonsam för natur, djur och människa- Förpackas i miljövänliga och återvinningsbara förpackningar